تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه :
مشهد، انتهای بلوار وكیل آباد، كیلومتر 3 محور شاندیز، مدرس 5 (بلوار دانشگاه)، دانشگاه 10 ، موسسه آموزش عالی شاندیز
تلفن :
05131509508 - 05131509509

ایمیل :

مکاتبات اداری : info@icmet.ir
     مشکلات فنی : icmet.conf@gmail.com